Vad betyder indexvärdena i CropSAT?

Genom att jämföra mätningar av kväveupptag i höstvete med handburen Yara N-Sensor med vegetationsindexkartor i CropSAT har vi tagit fram en modell för omräkning av indexvärdena till N-upptag.

Vänster: Mätning med handburen Yara N-sensor (bild: Greppa).
Höger: Vegetationsindexkarta i CropSAT

Under 2015-2016 gjordes jämförelser mellan satellitindexvärden från CropSAT och N-upptag i fält beräknat från handburen Yara N-sensor. Fältmätningarna utfördes av Greppa Näringen. Vi har använt data från mätningar i Skåne, Västergötland, Östergötland och Mälardalen. Dels gjordes mätning i nollrutorna och dels i det omgivande fältet i närheten av nollrutan. I våra jämförelser användes de senare. Själva nollrutan är för liten för att synas i satellitbilden.

I rutan nedan kan du ange CropSAT-index (gäller endast för höstvete i stadie DC30-45) så beräknas ett ungefärligt kväveupptag (ange heltal, dvs i stället för 0,50 anges 50, värden mellan  20 och 80 är med i modellen):

  = 73 kg N/ha

Notera: Modellen är förstås osäker. Om man vill testa modellen i CropSAT under 2017 är det antagligen bäst att göra det på bilder från satelliten DMC. Bilder från Sentinel-2 bearbetas under 2017 på ett något modiferat vis än tidigare vilket verkar ge något högre indexvärden än i DMC. Tänk också på att satellitkartorna kan påverkas lite olika av varierande atmosfärsförhållanden vilket kan leda till olika indexvärden och därmed skillnader i beräknat N-upptag med den här modellen.

Medelfelet i modellerna (som inkluderade flera av de vanliga sorterna) var i test 10-15 kg N/ha. Metoden är beskriven i Söderström et al. 2017.

Notera: Beräkningsrutan fungerar inte i webbläsaren Microsoft Internet Explorer och Edge. Men samma beräkning kan göras i Kväveupptagsberäknaren (länk till Excelfil på denna sida).