POS pilotprojekt

Genom basfinansieringen kan normalt ett antal mindre projekt genomföras varje år. Dessa pilotprojekt är sedan tänkta att kunna ligga till grund för större projekt där finansiering söks från t ex olika forskningsstiftelser. En del av pilotprojekten har även kompletterande finansiering från andra finansiärer.

Pågående projekt

  • Varierad utsädesmängd
  • Platsvis ogräsbekämpning
  • Scanning i vall med traktorburen N-sensor

​Några avslutade projekt