Verktyg för precisionsodling

Här finns det enkla verktyg man kan använda utan kostnad som till exempel kan användas för att utvärdera nyttan av precisionsodling på den egna gården. Kom ihåg att alla verktyg kan innehålla felaktigheter, använd dem med sunt förnuft.

Digitala åkermarkskartan - Markdata.se

Detaljerad lerhaltskarta över Sverige - ladda även med egna data. Styrfiler för utsäde eller strukturkalk.

Gå vidare

N-gödsla efter satellit - CropSAT.se

Med CropSAT kan du ta fram styrfiler för varierad kvävegödsling eller växtskyddsmedel.

Gå vidare
 

Räkna på lönsamheten

Med Precisionsskolans Excelkalyler kan du räkna på lönsamheten för varierad fosfor-och kaliumgödsling.

Gå vidare

Gödsla efter markkartan

I PrecisionWizard kan du ta fram styrfiler för varierad gödsling efter din egen markkartering t ex P, K, Mg och Cu.

Gå vidare

Titta på dina fält

På webportalen Lantbruk.se kan du utforska dina fält och jämföra variationsmönster hos gröda och jordart. Här finns även väderdata.

Gå vidare

Beräkna N-givan till höstraps

Här kan du beräkna vårgivan till höstraps med hjälp av grödans kväveupptag på hösten.

Gå vidare

Från UAV till gödsling

Hantera dina UAV-bilder med automatik i Solvi. Skapa UAV-kartor över fälten och generera tilldelningsfiler.

Gå vidare

Vad betyder index-värdena i CropSAT?

Räkna ut ett ungefärligt N-upptag från CropSAT-index.

Gå vidare

Bedöm kväveupptaget i höstvete

Hur kan man bedömma kväveupptaget i  nollrutor i höstvete med hjälp av en  Yara N-tester och Trimble GreenSeeker.

Gå vidare