Rapporter och publikationer

Här kan du hitta information om projekt och dokumentation från POS
 

Rapporter (på svenska)

POS rapportserie, här>>
Pga databasens uppbyggnad kan det även förekomma andra rapporter i listan

Rapporter från SLU om precisionsodling, här>>

Rapporter från JTI, här>>

Precisionsodling - Teknik och möjligheter Sammanställd av Christina Lundström m fl 2001, här>>
Denna rapport har många år på nacken men är faktiskt fortfarande till stora delar aktuell,

Markkarteringsbroschyren från Jordbruksverket, här>>

 

Publicering i vetenskapliga tidskrifter (på engelska)

Länk till tidskriften Precision Agriculture, här>>