Kalkyler

Precisionskalkylen
 • Precisionskalkylen —från vår Greppasida
  Precisionskalkylen är i Microsoft  Excelformat. OBS! När du startat filen måste du som första åtgärd tillåta att makro körs om det ska fungera.

  Här finns automatisk beräkning av spatiala nyckeltal för P, K och kalk samt även av behov. Export av fil för visning av behovskartor i Google Earth med hjälp av programmet PWiz-GE .

  Dessutom finns en flik med N-Sensorkalkylen där du får en uppfattning om kostnader och vinster för din gård • Automatisk avstängning av spruta
  [Ladda ned och öppna kalkylen i Microsoft Excel] Med hjälp av digitala kartor och GPS-mottagare finns det reglerutrustning som automatiskt kan slå av och på sprutrampens enskilda sektioner eller munstycken.

 • Guidesystem och autostyrning
  [Ladda ned och öppna kalkylen i Microsoft Excel] Här kan du beräkna hur du kan minska kostnaderna med guidningssystem och automatisk styrning • Information om ekonomi och miljö på växtodlingsgårdar finns också på Greppas hemsida - har du räknat?