PrecisionsTV

Här hittar du innehåll från vår Youtube-kanal. Prenumerera gärna på uppdateringar!

Prenumerera på min YouTube-kanal
 

Spela upp »

Visar en beskrivning av hur man tar jordprover för biologisk markkartering.
Spela upp »

Förstå N-sensorn
Spela upp »


Spela upp »

En kort beskrivning av hur inomfältsvariationen påverkar växtnäringsbehovet
Spela upp »

Variation, markkartering och dränering inom precisionsodling
Spela upp »

Röster om precisionsodling
Spela upp »

Kalkning inom precisionsodling.
Spela upp »

Guidesystem inom precisionsodling
Spela upp »

Gödsling inom precisionsodling.
Spela upp »

Sprutning inom precisionsodling.
Spela upp »