Kontakt

Samordnare, GIS, sensorer, websidorna:
Johanna Wetterlind
SLU, Inst för mark och miljö
Box 234
SE-532 23 Skara
Tel: 0511-67000
E-post: johanna.wetterlind@slu.se

Projektledare:
Bo Stenberg
SLU, Inst för mark och miljö
Box 234
SE-532 23 Skara
Tel: 0511-67000
E-post: bo.stenberg@slu.se

Teknik, sensorer, GPS:
Knud Nissen
Yara AB
Box 63
SE-532 21 Skara
Tel: 070-5374699
E-post: knud.nissen@yara.com

Samverkanslektor:
Mats Söderström
SLU, Inst för mark coh miljö
Box 234
SE-532 23 Skara
Tel: 0511-67000
E-post: mats.söderström@slu.se