Välkommen till Precisionsodling Sveriges (POS) hemsida!

Där svåra begrepp blir enkla

Vill du på ett lättfattligt sätt lära dig teorin bakom många av begreppen inom precisionsodlingen är Precisionsskolan rätt ställe. Precisionsskolan är ett projekt som drivs av Agroväst inom ramen för Precisionsodling Sverige (POS), ett nätverk för aktörer inom precisionsodlingsutveckling.

 

Verktygsportalen för precisionsodling ► [Här finns CropSAT, Lerhaltskartan m m]

 

Från UAV-bilder till styrning av spridare

Med den molnbaserade applikationen Solvi.nu får du användning av dina UAV-bilder i praktiken!

Henrik förklarar N-gödsling:

Goodla - Precisionsodling

 

Styr efter lerhaltskartan!

SLU har i samverkan med SGU tagit fram texturkartor över mer än 90 % av Sveriges åkermark. Här finns all info


Markdata.se - skapa tilldelningsfiler

Kartvisare:
Lerhaltskartan - DSMS mobilapp

FAO-kikaren
SGUs testkartvisare - alla texturklasser