Välkommen till Precisionsodling Sveriges (POS) hemsida!

Där svåra begrepp blir enkla

Vill du på ett lättfattligt sätt lära dig teorin bakom många av begreppen inom precisionsodlingen är Precisionsskolan rätt ställe. Precisionsskolan är ett projekt som drivs av Agroväst inom ramen för Precisionsodling Sverige (POS), ett nätverk för aktörer inom precisionsodlingsutveckling.

 

Verktygsportalen för precisionsodling ► [Här finns CropSAT, Lerhaltskartan m m]

 

Framtidsforum på Elmia

Den 19 oktober finns en hel del om precisionsodling. Program här.

Henrik förklarar:

 

Styr efter lerhaltskartan!

SLU har i samverkan med SGU tagit fram texturkartor över mer än 90 % av Sveriges åkermark. Här finns all info


Markdata.se - skapa tilldelningsfiler

Kartvisare:
Lerhaltskartan - även för mobilen

FAO-kikaren
SGUs testkartvisare - alla texturklasser